Menu

Doar 1 minut

Doar 1 minut este o provocare destinată participanţilor la cursul ,,Consilier pentru dezvoltarea personală” – cod COR 242324 – http://www.consilier-dezvoltare-personala.ro/

Participanţii la acest curs sunt pregătiţi pentru dezvoltarea competenţei de a comunica în scris şi oral, prin antrenarea tehnicilor de învăţare, a memoriei, a creativităţii, a capacităţii de informare şi documentare, de analiză şi sinteză.

Astfel, la finalul cursului, fiecare participant va fi capabil să susţină un discurs de 1 minut pe o temă/ concept abordat la curs.

Procedura Doar 1 minut  cuprinde următorii paşi:

1 .alegerea temei / conceptului;

2 .documentarea şi informarea pe baza suportului de curs, a bibliografiei şi a documentării proprii;

3. elaborarea unei hărţi conceptuale;

4. redactarea textului;

5. susţinerea şi înregistrarea discursului de 1 minut;

6. înregistrările vor fi publicate în format audio/ video pe website http://www.calatoriaconstientacontinua.ro/


Doar 1 minut oferă un cadru de exprimare, de gestionare a emoţiilor, de organizare logică, vizuală şi creativă a ideilor.
Doar 1 minut este arhitectura unei comunicări clare, coerente, originale.
Doar 1 minut poate face diferenţa dintre a irosi şi a câştiga valoarea unui minut.
Doar 1 minut este experienţa unei trări autentice, semnificative şi relevante.
Doar 1 minut este plăcerea de a comunica şi bucuria de a împărtăşi.