Menu

Călătorie Conştientă Continuă

Călătorie conştientă continuă este un sistem de dezvoltare personală, concretizat în cursul de specializare

 

Consilier pentru dezvoltarea personală, cod COR 242324.


Acest sistem de dezvoltare personală integrează teorii, concepte, tehnici de cunoaştere din cultura umanităţii, din timpuri străvechi până în prezent.

c2


ălătoria este o metaforă pentru viaţă şi exprimă o dorinţă profundă de cunoaştere şi devenire, o nevoie de noi experienţe semnificative pentru a fi o persoană echilbrată şi desăvârşită.

onştienţa este calea vieţii trăite cu sens prin autoobservare, observare, prezenţă, înţelegere, raţiune, intuiţie, claritate, discernământ, înţelepciune, conştiinţă.

ontinuitatea este traseul experienţelor pe teritorii cunoscute sau noi, al dezvoltării de sine şi al contribuţiei la evoluţie prin congruenţa a tot ceea ce gândim, simţim, spunem şi facem.

Paradigma fericirii, de la cea antică la cea modernă, a oferit modele în care fericirea şi-a pierdut calitatea de scop nobil, de esenţă morală, devenind o fericire diluată, redusă la a te bucura de plăcere şi la a evita suferinţa.

În lumea modernă, căutarea fericirii reprezintă o industrie prosperă: cărţile de dezvoltare personală aduc vânzări anuale de aproximativ un miliard de doalari, piaţa globală a antidepresivelor are vânzări anuale de peste 17 miliarde de dolari, iar nevoia de evoluţie personală sub îndrumarea unor guru personali, consilieri spirituali, mentori etc. atrage şi mai mulţi bani.

Sistemul de dezvoltare persoanlă Călătorie Conştientă Continuă oferă o cale de reaşezare în centrul fiinţei, în sine, prin trecerea în sala luminoasă a conştiinţei conştiente, adică trecerea de la a privi inconştient la a vedea şi trăi conştient.