Menu

Dezvoltare personală

Dezvoltarea personală este un proces de evoluţie şi autoactualizare continuă a propriului potenţial pentru a dobândi şi aplica cu succes competenţa congruenţei (de a integra achiziţiile învăţării în context formal, nonformal şi informal cu responsabilitate şi spirit critic pentru a trăi cu integritate în viaţa personală, profesională şi socială). Este cunoscută și sub denumirea de ,,self help" sau ,,evoluţie personală”.

Accelerarea procesului de dezvoltare personală se poate realiza prin diferite forme, de la asumarea unui program individual de autoeducare până la participarea la cursuri, seminarii, conferinţe, tabere etc.

Dobândirea specializării consiler pentru dezvoltare personală oferă cadrul de a deveni specialistul propriei vieţi şi cariere, dar şi de a lucra cu alte persoane sau organizaţii care au nevoie să exploreze sau să depăşească diverse stări sau situaţii cu care se confruntă în evoluţia personală şi profesională, valorificând şi dezvoltând resursele şi potenţialul propriu.